Пролета дойде. Дърветата се раззелениха. Пътните знаци се скриха в клоните им. Ще кажете – нищо ново под слънцето. Така е, но трябва нещата да се променят. Все пак имаше време да се отсекат дърветата по цяла една улица (ул.“Цар СимеонІ”), но е нямало време да се подкастрят няколко клончета, за да може този знак да се вижда отдалеч. Можем да се радваме, че не е знак “Стоп”, защото тогава пътните полицаи няма да успяват с писането на протоколи от ПТП-та.