25февр./08

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБА 34 ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 08.03.2008г.

!!! ВАЖНО !!! ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБА 34 ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 08.03.2008г. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИRead More…

13февр./08

Извадка от ЗДП за новите глоби

На вниманието на таксиметровите шофьори!!! Глава седма Административнонаказателна отговорност Чл.182.( Изм. –ДВ, бр.51 от 26 Юни 2007 г.) …. (3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасниRead More…

13ян./08

Извадки от наредба I – 45 относно видът на знака “GAS” и рекламните надписи

  12. (нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) “моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)” – поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгълRead More…