Община Бургас от скоро започна да издава разрешителни за таксиметрова дейност придружени с холограмен стикер. Той се поставя на предното стъкло на автомобила до тарифите. На него е изписан номерът на разрешителното, а с перфорация и датата, до която то е валидно. Целта на нововъведението е да се намали броят на нелегалните таксита в града. Ефектът от това ще се види чак след една година, когато всички ще са си преподновили разрешителните.