От днес монтирания на кръстовището на бул.”Демокрация” и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” светофар започна да работи. С него беше пуснат в действие и намиращият се на 30 м. в съседство светофар на бул.”Д.Димов”. Двата трябваше да работят в синхрон на т.н. “зелена вълна”, но това определено не е така. Също не е помислено и за това, кой след кого да бъде пропускан през кръстовището. Изключително трудно е да преминеш от бул.”Д.Димов” към ул.”Кирил и Методий” в който и да е час от денонощието, ако има дори една кола спряла в средната лента за направо по бул.”Демокрация”. Определено трябва да се помисли повече относно оптимизацията на сигналите подавани от тази светофарна уредба. 

* Orion taxi ® *