00286.JPGОбщината най-накрая се сети и прати работници да подрежат проблемните храсти на ул.“Никола Петков” пред 14-ти блок в к-с“Зорница”. Сега те са около 1 м. високи и пресичащите пешеходци се виждат от далеч. Незнайно защо остатъците от храстите не бяха събрани, а останаха на улицата. Може би след още 10-15 дни ще мине втора бригада с задачата да ги събере и почисти след първата.  

c Orion taxi ®   d