За да Ви бъде издадено разрешително за извършване на обществен превоз с лек таксиметров автомобил на територията на Община Бургас е необходимо предварително да се сдобиете със следните документи :

1. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.(ксерокопие на лицензията)

2. Списък на регистрираните автомобили.(ксерокопие на списъка към лицензията. Ако автомобилите в списъка са повече се отбелязват тези, на които ще се издава разрешително)

3. Удостоверение за транспортна годност.(ксерокопие на УТГ-то издадено при преминаване на автомобила на ГТП)

4. Регистрационните талони на автомобилите.(ксерокопие на големия и малкия талон)

5. Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.(ксерокопие на удостоверението за водач на съответния автомобил/-ли)

6. Паспорт за регистрация на таксиметров апарат.(ксерокопие на страницата от паспорта на ЕТАФП, където е отбелязано ДЗЛ)

7. Удостоверение за липса на задължения за данъци и осигурителни вноски.(издава се от НАП за 3 работни дни, ако нямате задължения. Издаването е безплатно)

8. Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас на ДЗЛ.(издава се веднага от ТД “Приморие” намиращо се на ул.“Александровска”. Таксата която се заплаща на общината е 2 лв.)

9. Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас на превозвача.(издава се веднага от ТД “Приморие” намиращо се на ул.“Александровска”. Таксата която се заплаща на общината е 2 лв.)

Освен наличието на тези документи е добре да се знае, че ДЗЛ и ПРЕВОЗВАЧА трябва да са регистрирани на територията на Община Бургас. 

* Orion taxi ® *