На 17.10.2008 г. Община Бургас обяви процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно подръжане и снегопочистване на общинските пътища гр. Бургас и главните улици на съставните селища и квартали на Община Бургас”. Дали зимата пак няма да ни изненада? А Бургас няма да има кой да го почиства от снега. Остава да се надяваме времето да не се разваля, за да не се блокира движението в града, защото докато изберът изпълнител зимата ще мине.

c Orion taxi ® d