Напомняме на всички таксиметрови водачи, че измененията на Наредба № 34 влизат в сила от 08/06/2008г.(неделя). До тази дата трябва да са преработили табелите си “ТАКСИ” по новите изисквания. А именно при натискане на паник бутон монтиран в автомобила табелата да излъчва червена мигаща светлина. Табелите се преработват в почти всички сервизи на ЕТАФП, включително и във фирмения сервиз за таксиметрови апарати на “Орион такси”.

c Orion taxi ® d