Всеки от нас е виждал такава гледка в Бургас – разхвърляни (паднали) пътни знаци. Тази снимка показва първата фаза на т.н. изчезване на вертикална пътна маркировка. Поради ръждясването на болтовете или човешка намеса пътният знак пада на земята. Вторият стадий от изчезването се състои в преминаването на каруца от ромската махала покрай него. Вече падналият знак е лесна мишена, а като се има на предвид, че съдържа така ценния алуминий, става много желана плячка. От общината наскоро намериха един знак изчезнал по гореспоменатата схема докато разваляха бивак до к-с“Славейков”. Куриозното в случая е намерения знак – Е3 “Полиция”. Това означава, че е  “изчезнал” на не повече от 50-100м. от някое КПП.

  

* Orion taxi ® *