10окт./07

Нещо интересно …

Фирма “Орион такси” усилено работи за въвеждането на GPS технологиите благодарение на които ще гарантира още по-бързото и качествено обслужване на своите клиенти.  Естествено в сайта на фирмата ще има възможност следRead More…