Към 19:00 ч. започна ремонта на повредената асфалтова настилка на Трапезица, и се очаква да продължи 2-3 дни. През това време лентата за ляв завой по посока ул”Одрин” ще остане затворена. Поради факта, че от там минават много тежкотоварни камиони се бяха образували дупки достигащи на места до половин метър. В минали години през летния сезон, когато температурите са достатъчно високи и разтапят асфалта камионите над 10 т. бяха отклонявани. Засега такава забрана за движение няма.

c Orion taxi ® d