Днес заради транспортирането на извън габаритен товар на “Лукойл”, освен затворени улици имаше и други изненади по пътищата в Бургас. Едно от тях бяха завъртяните на 90 градуса светофарни секции. Това си беше истинско предизвикателство – да съумяваш да спазваш правилата за движение по пътищата, без да виждаш сигналите от светофара.

c Orion taxi ® d