От една седмица служители на Обществен ред към Община Бургас обикалят града и съставят тенденциозно актове на таксиметрови водачи  спрели върху тротоар. Съставят актове за нарушение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас актуализирана на 29.05.2008 г. В глава Трета, озаглавена транспорт и организация на движението има чл.8 (1) където е записано:      

Чл.8. (1) Забранява се:

1. (Изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008 г.) паркирането, преминаването и движението на пътни превозни средства /ППС/ по тротоари, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и дворове на учебни и детски заведения, площадки за отдих и детски площадки. Допуска се престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от общинската администрация места, успоредно на оста на пътя,  ако  откъм  страната  на  сградите  или други препятствия  остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

Преведено на разбираем език това означава, че бургазлии нямат право да паркират по тротоарите дори и ако не пречат на пешеходците (оставили са повече от 2 метра до сградите за преминаване на пешеходци).

 Ако направим сравнение с ЗДП, въз основа на който е издадена частта на тази наредба ще видим разликата:

Чл 62  т.5 (нова-ДВ, бр.51 от 2007 г.) Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки извън обозначените за това места.

 

Иначе казано местният парламент, които сами сме си избрали е решил да рекетира всеки бургазлия имащ кола, която е паркирана пред блока му.

От друга страна при положение, че засега се глобяват само таксиметрови водачи, същите ще бъдат принудени да не обслужват клиенти от съответните стоянки т.к. няма да имат възможност да спират там. По този начин се получава парадоксална ситуация, при която от общината закриват таксиметрови стоянки преди да са създали такива.

Въпросът с таксиметровите стоянки стоеше на дневен ред още при стария кмет Й.Костадинов. Тогава той издаде Наредба № 18, в която бяха обособени само 6 бр. за района на целия град като ги маркира с знак “Такси”. Понеже изглеждаше прекалено смешно за 300 000 жители и при наличие на 3000 таксита да има само 6 стоянки, беше добавено изречението, че таксиметровите автомобили могат да престояват зад всяка спирка на градския транспорт ако с това не нарушават ЗДП. Това потуши появилото се тогава напрежение и системата заработи нормално, докато новата управа не реши да наруши постигнатите тогава договорки.

В резюме скъпи клиенти Ви приканваме да не ни се сърдите, че на Вашата спирка няма такси, когато закъснявате за работа, среща или друг повод. Вашите благодарности в такива ситуации можете да подавате на дежурния телефон на Община Бургас за проблеми в транспорта (който би трябвало да работи 24 часа):

056 /84-25-25

Където може да попитате защо няма таксиметрова стоянка на вашата спирка

Драги клиенти, предварително Ви се извиняваме за причинените бъдещи неудобства, но се надяваме да проявите разбиране към проблемите ни.