До края на месец март всички юридически и физическите лица извършвали дейност през изминалата 2007 г. трябва да подадът в НАП декларации за доходите си, както и финансовите си отчети. Ако все още не сте се подготвили, Ви напомняме, че имате изключително малко време за това. В понеделник (31/03/2008 г.) е крайния срок.

c Orion taxi ®   d